Prowadzę firmę o wieloletniej tradycji, założoną w 1922 r. przez mojego dziadka, mistrza malarskiego Józefa Szczepaniaka. Początkowo nasz rodzinny warsztat mieścił się w domu na wschodnim krańcu obecnej ul. Kilińskiego, przy dawnej Garncarskiej 2. W 1926 r. Józef Szczepaniak kupił własny dom z warsztatem przy ul. Garncarskiej 11, w którym firma działa do dziś.

Znana i opisana historia tego rzemieślniczego domu i jego gospodarzy rozpoczyna się w XVIII wieku. Przed Szczepaniakami dom należał do kilku międzychodzkich rodów mieszczańskich.

Pierwszymi znanymi właścicielami warsztatu byli powrożnicy z rodu Stephanów, mieszkający i pracujący tutaj w latach 1754-1846. Kolejnymi gospodarzami domu przy Garncarskiej 11 byli kupcy z rodziny Kintzelów, którzy prowadzili swój interes do 1854 roku, kiedy dom przeszedł w ręce rodziny Bernhardini, która z kolei zajmowała się szewstwem. W 1912 roku posesja ponownie zmieniła właściciela. Tym razem zamieszkał tutaj stolarz i politurnik przybyły z Berlina, Otto Rudnicki. Żona nowego gospodarza, Agnes prowadziła ponadto w domu samodzielną pralnię. W 1919 roku Rudniccy sprzedali dom dekarzowi Hermannowi Eggersowi.

Od niego w 1926 roku kamienicę wraz z warsztatem zakupił mój dziadek, Józef Szczepaniak, który przybył do Międzychodu z Lutomia, a rzemiosła malarskiego wyuczył się w sierakowskiej firmie Karla Malende oraz poznańskiej Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej. Rzemieślnicze szlify zdobywał jako dekorator w Teatrze Polskim i firmie "Polichromia".
Od 1922 r. pracował samodzielnie w Międzychodzie jako znany i ceniony malarz, pozłotnik i szklarz. W 1925 r. złożył egzamin mistrzowski i po trzech latach przeniósł działalność do przebudowanego przez siebie warsztatu na nowo nabytej  działce przy Garncarskiej 11.


Józef Szczepaniak był aktywnym działaczem wielu międzychodzkich organizacji rzemieślniczych i społeczno-politycznych. Był m.in. wielokrotnym radnym Rady Miejskiej, sekretarzem miejscowego Towarzystwa Przemysłowców, współzałożycielem międzychodzkich struktur Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Rzemiosła i prezesem Rady Powiatowej tego Zjednoczenia. Założył i prowadził kasę zapomogowo-pożyczkową dla rzemieślników. Był członkiem-założycielem Związku Miłośników Sportu Wędkarskiego. W latach II wojny światowej współpracował z Armią Krajową, a po jej zakończeniu współorganizował pierwszy powojenny Zarząd Miasta. Był członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Międzychodzie, z ramienia rzemiosła pracował społecznie jako ławnik przy Sądzie Powiatowym.


Józef Szczepaniak prowadził warsztat i sklep z artykułami malarskimi do początku lat 80-tych razem z synem Stefanem a bezpośrednio po zakoączeniu dwuletniej służby wojskowej,  od 15-go kwietnia 1989 roku zakład jest prowadzony przeze mnie (o solidności , starych i dobrych zasadach rzemieślniczych przekazanych mi świadczy grono moich stałych klientów). W 2000 roku poszerzyłem działalność o transport ciężarowy, a w 2010 roku nawiązałem współpracę z agencją reklamową PEPE z Leszna. Zajmujemy się budową i wynajmowaniem powierzchni reklamowych (wielkoformatowe tablice reklamowe).
Przemysław Szczepaniak - właściciel